Tìm ra gene ngăn chặn sự lây nhiễm HIV

Tìm ra gene ngăn chặn sự lây nhiễm HIV

Các nhà khoa học Canada vừa phân lập được hai gene có khả năng ngăn chặn sự xâm nhập của HIV vào cơ thể người hoặc ít nhất ngăn chặn tốc độ phát triển…