Sex và Hoàng đế Trung hoa cổ đại

Ai cũng biết rằng , hoàng đế thì có hàng trăm cung tần mỹ nữ, nhưng không phải ai cũng biết được các vị hoàng đế cổ đại Trung Hoa trong việc phòng the phải chịu ràng buộc rất nghiêm ngặt. Mỗi lần mây mưa với cung phi của mình không được quá 30 phút !Chốn hậu cung có rất nhiều cung phi tì thiếp chờ đợi sự ân sủng của hoàng đế, nhiều đến mức ngay cả hoàng đế cũng không nhớ rõ ràng, vì thế không thể không thực hiện chế độ quản lý việc phòng the của hoàng đế. Chế độ quản lý này đến triều Minh đã đã được chế độ hóa một cách nghiêm mật.
 

Trước tiên là quản lý cuộc sống sinh hoạt tình dục của hoàng đế. Tổ chức quản lý việc ngủ của hoàng đế triều Minh gọi là cảnh sự vụ, người phụ trách cao nhất là thái giám cảnh sự vụ,có nhiêm vụ sắp xếp và ghi chép lịch sinh hoạt phòng the của hoàng đế và hậu phi. Khi hoàng đế và hoàng hậu mây mưa, thái giám cảnh sự vụ nhất thiết phải ghi chép lại rõ ràng ngày, tháng, năm, để làm bằng chứng về việc mang thai. Hoàng phi và hoàng hậu không giống nhau, mỗi một tì thiếp được hoàng đế sủng ái đều có một tấm lục bài, chính là tấm danh bài được nhuộm màu xanh. Khi hoàng đế ăn tối, thái giám cảnh sự vụ sẽ đưa ra 10 hoặc mười mấy tấm danh bài đặt trong một chiếc đĩa bạc lớn, để trước mặt hoàng đế cùng các món ăn, đợi hoàng đế dùng xong bữa tối, thái giám sẽ quỳ trước mặt hoàng đế chờ nghe chỉ thị, nếu hoàng đế không có ý chọn một ai để qua đêm, chỉ cần nói một câu: “ thoái hạ” là được.

Nếu hoàng đế muốn tìm một phi nữ đế mây mưa, thì sẽ úp danh bài của phi nữ đó rồi đặt lại chiếc đĩa bạc. Sau khi khi thái giám cảnh sự vụ được cho lui, sẽ truyền lại tấm danh bài được chọn cho một thái giám khác, người này sẽ thông báo cho cung phi đó tắm nước thơm, làm mọi công việc chuẩn bị. Đến giờ, thái giám cảnh sự vụ sẽ cởi bỏ toàn bộ y phục của cung phi, dùng một tấm khăn choàng lông vũ bọc cơ thể cung phi đó lại, vác trên lưng mang đến tẩm cung của hoàng đế. Làm như vậy là phương pháp an toàn bảo vệ hoàng đế phòng tránh việc cất giấu vũ khí trong người để ám sát hoàng đế. Phi tử phải chờ cho hoàng đế nằm xuống, chỉ được bò vào giường từ phía dưới chân hoàng đế, vì thế theo lễ giáo phong kiến địa vị của phụ nữ rất thấp. Sau đó, thái giám cảnh sự vụ và một vài thái giám khác sẽ phải chờ bên ngoài tẩm cung, đợi cuộc mây mưa của hoàng đế kết thúc. Thời gian cho cuộc mây mưa này thông thường chỉ kéo dài 30 phút. Nếu đã đến thời gian quy đinh, thái giám sẽ hô một câu: “ đến giờ rồi”, nếu hoàng đế không trả lời, thái giám sẽ phải hô thêm lần nữa, nếu hô đến 3 lần thì nhất định phải đem cung phi kia trở về. Đồng thời, thái giám cảnh sự vụ ghi chép lại ngày, tháng, năm để làm chứng cứ. Việc có con hay không có ảnh hưởng rất lớn đến địa vị của cung phi đó.
 
 

Chế độ quản lý này không biết bắt đầu từ thời gian nào ở triều Minh, cho đến triều Thanh vẫn tiếp tục được duy trì, bởi vì họ cho rằng chế độ này có thể xác minh được huyết thống của hoàng đế, có mối quan hệ rất lớn đến việc lập ngôi kế vị.

Qua đó có thể thấy rằng, thái giám cảnh sự vụ có quyền lực rấn lớn trong vấn đề phòng the của hoàng đế, tuy quyết định là của hoàng đế, nhưng việc bố trí danh bài, công tác chuẩn bị, việc ghi chép cũng đều nằm trong tay thái giám cảnh sự vụ, nếu cung phi đắc tội với y sẽ gặp rủi ro lớn, vì vậy họ đều phải nịnh nọt, đối sử tốt với y. Ngoài ra, trong hậu cung, hoàng hậu có quyền lực phát ngôn, hoàng đế không được tùy ý đến phòng của cung phi mà mình yêu quý, vì vậy nhất thiết phải có văn kiện của hoàng hậu thông báo đến cung phi đó, trên văn kiện phải có con dấu của hoàng hậu mới có hiệu lực. Nếu không có văn kiện này, cho dù hoàng đế đến chỗ cung phi đó cũng không được bước vào phòng. Trong hậu cung, hoàng hậu có quyền quyết định đối với việc qua lại của hoàng đế và các phi tử.

Vì vậy, ngay cả hoàng đế có quyền lực tối cao, thì việc phòng the của bản thân cũng phải chiu ràng buộc bởi chế độ này.