Người nghiện sex quan niệm tình dục như thế nào?

Những người bị nghiện sex xem tình dục như một công cụ.
1. Đó không phải là tình dục


Theo Carnes, nhà tâm lí học đầu tiên tạo ra cụm từ "nghiện sex" thì những người bị nghiện sex xem tình dục như một công cụ. Ông đã phát biểu trên kênh Dateline BBC rằng " Nó thực sự là một nỗi đau...hoặc là để trốn thoát sự lo lắng". Sự khác nhau giữa giữa nghiện sex và không nghiện sex là cái cảm giác sau khi quan hệ. Những người bình thường xem đó như là cách để tận hưởng, còn những người nghiện sex lại xem tình dục như là công vụ để giải tỏa những vấn đề khó khắn mà họ không muốn phải đối mặt.

2. Khoảng 2/3 những người nghiện sex là nam giới

Theo di truyền học, thì nam giới có định hướng tình dục nhiều hơn phụ nữ và bởi thế họ dễ bị rơi vào hiện tượng nghiện sex hơn.
3. Những suy nghĩ tình dục là bắt buộc và phá vỡ cuộc sống bình thường

Giống như bất kì loại nghiện nào, cuộc sống hàng ngày của những người nghiện sex có nhiều trở ngại bởi những suy nghĩ về tình dục - có thể là thủ dâm hay chuyện quan hệ. Một bài báo trong tạp chí AllPsych Journal có đoạn viết "Họ không thể hiểu được tại sao họ lại hành động như vậy và tại sao trong đầu họ luôn đầy những hình ảnh quan hệ với một ai đó, khiến họ bị đẩy ra những mối quan tâm khác."

4. Những người nghiện sex tuân thủ nguyên tắc "một vợ một chồng"
Nghe có vẻ mâu thuẫn nhưng theo Thạc sĩ Thaddeus Birchard, một nhà tâm lí học ở London cho hay sự lừa dối không nhất thiết là đi liền với chuyện tình dục. Tôi có biết trường hợp của một người đàn ông, nghiện quan hệ với vợ của mình. Đó đích thực là vấn đề bởi đó là hành động thiếu nhân cách -anh ta xem vở mình như một công cụ chứ không phải là một người vợ"