Hâm mộ tình dục cũng có di truyền

Đó là kết luận gần đây nhất của các nhà khoa học Israel. Theo đó, mức độ dục năng của con người phụ thuộc vào phương án gien D4 - chịu trách nhiệm việc sản xuất dopamine...

Ảnh minh họa

Nhóm nghiên cứu trường Đại học Jerusalem dưới sự hướng dẫn của tiến sĩ Richard Abstein đánh giá biểu hiện mê tình dục của 150 nam nữ tình nguyện tham gia điều tra. Sau đó họ được lấy mẫu ADN đưa vào xét nghiệm.

Kết quả cho thấy mức độ dục năng của con người phụ thuộc vào phương án gien D4 - chịu trách nhiệm việc sản xuất dopamine.

Những người có nhu cầu tình dục cao (30%) trong ADN tiết ra một phương án gien D4, còn những đối tượng thưa vắng nhu cầu với sex (60%) tiết ra phương án gien khác. Khoảng 10% trong số người tham gia thí nghiệm tiết ra những thể dạng khác của loại gien D4.

Nhóm nghiên cứu đã đưa ra kết luận cuối cùng rằng nhu cầu tình dục thấp nguyên phát là do gien quyết định chứ không phải do yếu tố tâm lý như chúng ta vẫn từng đổ lỗi.