Các người đẹp thi nhau cởi gần hết vì ung thư vú

Trên ấn phẩm Trendhealths của Trung Quốc không thiếu những tên tuổi nữ diễn viên lớn của Trung Quốc, Hồng Kông, Đài Loan lên hình trong tư thế lồ lộ vòng 1. Đây chính là những hình ảnh được chụp vì mục đích sức khỏe cộng đồng.

Từ năm 2005 tới nay, tạp chí Sức khỏe Trendhealths đã phát động một phong trào bảo vệ và phòng tránh bệnh ung thư vú. Với tên gọi Dải ruy băng hồng, những hình ảnh của Lý Băng Băng, Chung Lệ Đề, Lý Tiểu Nhiễm, Triệu Nhã Chi… đều đã mang tới một hình ảnh đẹp và nâng cao ý thức sức khỏe cộng đồng.
 
Các người đẹp thi nhau cởi gần hết vì ung thư vú
 
Các người đẹp thi nhau cởi gần hết vì ung thư vú
Lý Tiểu Nhiệm, Triệu Nhã Chi và Ngô Bội Từ
 
Lý Băng Băng, Chung Lệ Đề, Ngô Quân Mai
 
Hà Lâm
 
Y Năng Tịnh
 
Trần Tùng Linh
 
Mai Đình
 
Thủy Linh
 
Lương Tĩnh
 
Chung Lệ Đề
 
Ngô Quân Mai
 
Lý Băng Băng
 
Triệu Nhã Chi