Lễ trao trả các cô gái vừa được giải cứu từ động mại dâm ngày 15/8 (Ảnh: VTC)