Tiểu bang Connecticut cho phép

Tòa Thượng thẩm tiểu bang Connecticut đã bác bỏ việc cấm hôn nhân đồng giới hồi đầu tháng này, và tuyên phán rằng ngăn chận các đối ngẫu đồng giới kết hôn là vi phạm các quyền hiến định của họ. Tòa quyết định ngày chính thức để cho hôn nhận đồng giới được thực thi.Các cặp đồng giới sẽ được nhận mẫu giấy đăng ký hôn thú tại tiểu bang Connecticut bắt đầu ngày 10 tháng 11, 2008.

Có hơn 2,000 cặp "kết hợp dân sự" kễ từ ngày họ được hợp lệ vào năm 2005.


Những người đồng tính sẽ sớm được kết hôn tại tiểu bang Connecticut


Anne Stanback, chủ tịch của tổ chức quyền đồng tính "Love Makes Family" nói rằng:

"Tôi đoan chắc rằng họ sẽ chuyễn từ kết hợp dân sự thành kết hôn. Và cũng có người vẫn chờ được kết hôn chứ không chịu kết hợp dân sự.

Các vị Thẩm phán đã tham chiếu trường hợp cách 4 năm về trước, khi 8 cặp đồng giới kiện tiểu bang với lý do không cho phép họ kết hôn là kỳ thị chống lại họ bằng sự vi phạm đến những quyền hiến định của họ.

Ý kiến đa sồ 4-3 cho rằng "phận biệt các cặp dị tính và đồng tính trong cơ chế khác biệt sẽ gây nên tổn hại tinh thần".

Thẩm phán Richard Palmer thêm rằng:

"Tiểu bang của chúng ta có một hệ thống kỳ thị dựa trên căn bản khuynh hướng tính dục... và tiểu bang thất bại trong việc mang công lý cho những cặp đồng giới đã bị đặt ra ngoài cơ chế hôn nhân.

"Theo những đúc kết của chúng tôi rằng, hiến pháp ngăn cấm kỳ thị những người đồng tính chỉ vì khuynh hướng tính dục của họ. Chúng tôi phủ nhận phán quyết của Tòa Sơ thẩm và giao hoàn vụ án trở về với chỉ thị phải chấp thuận yêu cầu của nguyên cáo trong một cuộc xét xử ngắn gọn.

"Diễn giải các điều khoản của hiến pháp để xây dựng bền vững nguyên tắc bảo vệ bình đẳng, đưa đến những kết luận nghiêm túc rằng những người đồng tính hoàn toàn được quyền kết hôn, với phối ngẫu đồng tính hội đủ điều kiện theo sở thích của họ".

"Nếu quyết định khác đi, sẽ đòi hỏi chúng tôi áp dụng một bộ luật riêng cho những người đồng tính và một bộ luật khác cho những người khác".

Thống đốc tiểu bang, Jodi Rell thuộc đảng Cộng hòa, cho biết dù Bà không hài lòng với phán quyết đó, bà vẫn sẽ phải thừa hành. Bà nói"

"Tôi không tin rằng tiếng nói của họ phản ảnh cho đại đa số cư dân Connecticut. Dù sao, tôi tin chắc rằng nếu muốn làm thay đổi phán quyết đó hoặc bằng hiến luật hay tu chính hiến pháp tiểu bang cũng sẽ không đạt kết quả".