Người Kì Thị Giới Đồng Tính Vi Phạm Tiêu Chuẩn Quảng Cáo Của Báo Chí Anh

Anh Quốc ra lệnh cấm tái bản những quảng cáo chỉ trích người đồng tính.Các chuyên gia Cơ quan Tiêu chuẩn Quảng cáo (ASA) cho rằng những dòng quảng cáo kì thị người đồng tính này đã vi phạm đến những tiêu chuẩn trong ngành công nghiệp quảng cáo.

Mục sư David McIlveen từ chối việc phê duyệt các thông tin quảng cáo trước khi quảng cáo trong tương lai như theo đề nghị của ASA


Trên trên nguyên tắc, ASA xác định những dòng quảng cáo này đã đi quá đà, và độc giả không thể chấp nhận, ASA đề nghị những quảng cáo thế này không được đăng tải theo hình thức này mà phải theo 1 định hướng khác. Tuy nhiên, mục sư David McIlveen đã không cảm thấy có lỗi trong việc này. Ông phản ứng trước những quyết định của ASA :"Định hướng mà ASA nói có tính chất sai lầm nguy hiểm". Ông cũng cho rằng việc phân lọai các điều khỏan trong kinh thánh theo tiêu chuẩn ASA khiến người đọc có cái nhìn về kinh thánh theo chiều hướng không thành kính lẫn nghiêm túc và xúc phạm đức tin của tín đồ.


Phản hồi lại cáo buộc của ASA, giáo hội Sandown đã từ chối nhận trách nhiệm "nếu độc giả cảm thấy mình tội lỗi bởi lời của kinh thánh “ và báo News Letter cũng cho rằng mặc dù đây là nhưng quảng cáo có tính chất gây tranh luận nhưng họ đã thực hiện trên cơ sở tự do ngôn luận.


Dòng quảng cáo được đặt trên trang đầu tờ báo Daily New Letter “Lời của Chúa chống lại Quan Hệ Đồng Tính “ và dưới tiêu đề là “Hành vi của những kẻ đồng tính đối với những tín đồ thuần khiết tin vào lời của chúa và tư tưởng cùa ngài là 1 tội lỗi ghê gớm đáng kinh tởm “,được sự hỗ trợ Gíao hội trưởng lão Sandown (Sandown Free Presbyterian Church) và xuất hiện trước lễ hội diễu hành Belfast’s Gay Pride cách đó vài ngày.