Đơn khiếu kiện khẩn cấp vì hôn nhân đồng tính bị cấm tại California

Cư dân California bầu cho Dự luật 8 ngày hôm qua, giới hạn quyền kết hôn của người đồng tính, với kết quả 52% thuận và 48% chống. Nhưng nó không thể ngăn cản các nhóm bênh vực quyền của đồng tính nam nữ khiếu kiện về giá trị pháp lý của chính Dự luật 8.Dự luật 8 được đưa vào cuộc phổ thông đầu phiếu chỉ vì Tòa Thượng thẩm tuyên phán hồi tháng Năm cho phép "kết hôn đồng giới".Các nhóm đồng tính nam nử kéo nhau thưa lên Tòa
 


Hôm nay, American Civil Liberty Union (Hiệp hội quyền Tự do Dân sự Mỹ), Lamda Legal (Tổ chức Pháp lý Lamda) và National Centre for Lesbian Rights (Trung tâm Quốc gia Đặc trách Quyền Nữ đồng tính) đã chung ký kháng thư lên Tòa Thượng thẩm California yêu cầu Tòa vô hiệu hóa Dự luật 8.Kháng thư tố cáo Dự luật 8 không giá trị vì thủ tục thành lập dự luật không hợp lệ, âm mưu làm tê liệt điều hứa cốt lỏi của hiến pháp là bình đẳng cho mọi ngừoi công dân, bằng cách giới hạn quyền căn bản chỉ trong một nhóm đồng tính nam và nữ tại California mà thôi.Dự luật 8 cũng "âm mưu một cách không minh bạch ngăn cản các cơ quan Tư pháp xét nghiệm vai trò phù hợp hiến pháp của nó để bảo đảm quyền được bảo vệ một cách bình đẳng của các nhóm thiểu số".Chiếu Hiến pháp California, những thay đổi tận gốc như thế đối với định chế căn bản của chính phủ tiểu bang không thể đơn giản do một nhóm đa số biểu quyết xuyên qua thủ tục của một đề xướng, mà tối thiểu nó phải thông qua quốc hội trước.Bản kháng thư viết:"Hiến pháp California ấn định phương thức hai chiều cho một tài liệu mà nó nói lên qui luật căn bản nhất về vai trò chính phủ phải làm việc như thế nào""Xuyên qua thủ tục một đề xướng, cử tri có thể làm thay đổi nhỏ trong hiến pháp."Nhưng một đề luật có thể làm thay đổi nguyên tắc căn bản của hiến pháp cần phải có sự chấp thuận của quốc hội trước khi đưa ra cho cử tri biểu quyết."Việc này không xãy ra đối với Dự luật 8, vì thế nó vô giá trị".Đơn khiếu tố được nạp ngày hôm nay tại Tòa Thượng thẩm California nhân danh Equality California (California bình đẳng) và 6 cặp đồng giới chưa kết hôn trước ngày bầu cử hôm thứ Ba và bây giờ muôn kết hôn.Bà Shannon, Chủ tịch đặc trách pháp lý của NCLR nói:"Theo thông lệ thường thì Tòa án rất ngại dính líu đến các cuộc tranh cải nếu họ có thể tránh được."Và cũng không phải là việc bất thường khi Tòa án chờ đợi xem những gì xãy ra trước khi xét đến những tranh luận pháp lý này. Mặc dù bây giờ Dự luật 8 đã thắng, Tòa sẽ cân nhắc và chúng tôi tin Tòa sẽ đồng ý rằng Dự luật 8 không bao giờ được đưa vào cuộc bầu phiếu ngay từ giai đoạn đầu".Các nhóm này tin tưởng chắc rằng Tiểu bang sẽ tiếp tục tôn trọng hôn nhân của hơn 18,000 cặp nam nữ đồng tính đã kết hôn tại California.