Đệ Nhất Phu nhân California ủng hộ

Maria Shriver, Phu nhân của Thống đồc tiểu bang California, Arnold Schwarzenegger, đã công khai bày tỏ sự ủng hộ của Bà đối với hôn nhân đồng giới.Dự luật được bầu vào ngày 4 tháng 11 tới đây , mưu tìm cách cấm người đồng tính nam và đồng tính nữ kết hôn.Dự luật 8 được sự yểm trợ của các nhóm nhà thờ tại California và các chính khách Công giáo.Bà Shriver, cháu của Cố Tổng thống John F Kennedy nói:"Tôi tin tưởng vào quyền của mọi người được chọn lựa phối ngẫu mà họ yêu thương, và đó là quyết định mà tôi phải hướng tới, tôi có cảm tưởng này trong lòng rất lâu rồi".Chồng của Bà cũng đã công khai chống lại Dự luật 8Bà Shrivers là cháu của Cố Tổng thống John F Kennedy


Hảng sản xuất máy điện toán khổng lồ Apple cho rằng Dự luật 8 là vấn đề về các quyền công dân, và đã tặng 100,000 Mỹ kim cho Ủy ban vận động để đánh đổ nó.Công ty Google cũng đã công khai yểm trợ hôn nhân đồng giới.Hảng Apple nói trong một bản tuyên bố:


"Chúng tôi tin tưởng một cách mạnh mẽ rằng những quyền căn bản của con người - bao gồm quyền được kết hôn - không bị ảnh hưởng bởi khuynh hướng tính dục của họ".Tuần rồi Cơ quan Thăm dò dư luận Public Policy Institute tại California phát hiện Dự luật 8 đánh mất sự ủng hộ từ 52% xuống 44% trong số những cử tri tích cực. 4% thì chưa quyết định. Trong cuộc thăm dò hồi tháng Tám và tháng Chín cũng cho thấy sự chống đối Dự luật 8 chiếm ưu thế với sai biệt ở hàng chục.Dự luật 8 có mục đích tu chính Hiến pháp Tiểu bang để "giới hạn quyền của các cặp đồng tính trong hôn nhân".Vào tháng Năm 2008, Tòa Thượng thẩm California đã bác bỏ việc cấm hôn nhân đồng giới trong tiều bang. Các vị Thẩm phán đã biểu quyết 4-3 để đánh quỵ luật cấm này.Phe chống đối hôn nhân đồng giới đi thu được hơn 1,000,000 chử ký, nhiều hơn số lượng pháp định, để đưa Dự luật 8 vào cuộc phổ thông đầu phiếu trong ngày 4-11-2008.